תקנון ותנאי שימוש "האננס השמח"


“האננס השמח" (להלן: "המיזם") הוא מיזם חברתי שמטרתו לספק חווית היכרות חדשה
באמצעות ארגון מפגשים חברתיים במסעדות, מקומות בילוי, טיולים ועוד בשאיפה להביא
להיכרויות וחברויות חדשות, בהרשמה מראש (להלן: "השירות").
1 .מבוא
התקנון ותנאי השימוש שלהלן, ביחד עם מדיניות הפרטיות הזמינה כאן (להלן יחדיו:
"התנאים" או "תנאי השירות"), מהווים חלק בלתי נפרד מהשירות אותו מספק
המיזם, הבחירה להמשיך ולהשתמש באתר ובאחד או יותר משירותי המיזם, בכל
מדיה או פלטפורמה שהיא (טלפון סלולרי, מחשב, טאבלט או בכל דרך אחרת) מהווה
הסכמתך לתנאים המפורטים מטה.
המיזם שומר על זכותו לעדכן תנאים אלו על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה
מראש, ועליך לעיין בתנאי השירות המתעדכנים מעת לעת.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסים כמובן לכל המינים.
2 .השירות
2.1
.השימוש בשירות כפוף להרשמה לרשימת תפוצה במייל. הסכמתך לקבלת השירות
מהווה הסכמה מפורשת להיכלל ברשימת תפוצה זו. הינך זכאי לבקש להימחק
מרשימת התפוצה ומהשירות בכל עת.
2.2 .הגישה לשירות תעשה באמצעות קישור שישלח לכתובת המייל שהזנת בהרשמתך
לשירות דרך אתר המיזם. המיזם רשאי לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי והרשמה
נוספות או אחרות לשירות ו/או לאתר, לרבות על ידי קביעת שם משתמש וסיסמה,
או בכל דרך אחרת.
2.3 .השירות כולל ארגון מפגשים במסעדות או מקומות בילוי נוספים בהתבסס על
הפרטים האישיים שמוסרים משתמשי השירות בעת הרשמתם.
2.4 .המיזם אינו מתחייב לאיזון מגדרי או לכמות המשתתפים בכל מפגש.
2.5 .המיזם שומר לעצמו את הזכות להציע למשתמשיו אפשרות להצטרף לסוגי מפגשים
נוספים בעתיד, כגון התעניינות בתחומי עניין משותפים או מפגש סביב תחום עניין
ספציפי.
2.6 .לשם קבלת השירות, יהיה עליך למסור למיזם מידע כפי שמפורט במדיניות
הפרטיות. יובהר, כי באחריותך להקפיד למסור לנו פרטים מדויקים ונכונים על מנת
שהשימוש בשירות יתאפשר באופן תקין. מובהר בזאת כי הינך האחראי הבלעדי
לכל נזק שיגרם במידה שמסרת לנו פרטים אישיים כוזבים או שגויים או בלתי
מדויקים.
2.7 .לאחר המפגש, יתכן שהמיזם יציע למשתמשים אשר השתתפו בפגישה אפשרות
לשמירה על קשר באמצעות צ׳אט קבוצתי, בקבוצת ווטסאפ או בכל אמצעי
תקשורת אחר. המיזם רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להציע את האפשרות
להצטרף לצ׳אט למשתמשים על פי קריטריונים שיקבע, למשל לכל משתמש אשר
מילא משוב בתום המפגש.
2.8 .המיזם רשאי להחליף את קבוצת הווטסאפ בצ׳אט פנימי אחר או בישומון
(אפליקציה) ייעודית או בכל דרך אחרת. במקרה זה כל הסעיפים וההתנהגות אודות
מערכת היחסים בין המשתתפים, האחריות הבלעדית שלהם אודות התקשורת
ואישור קבלת ההודעות מהמיזם תקפות גם לסוגי תקשורת אלו. המיזם משתמש
בשירות חיוג שיחות אוטומטי לצורך מתן שירותים למשתמשים, כגון אישור הגעה
למפגש, מענה אוטומטי לשירות לקוחות, ועוד. הרשמתך למפגש מהווה הסכמה
מפורשת לקבלת שירותים אלו.
2.9 .המיזם אינו בודק את מהימנות, איכות, שלמות או דיוק של המידע והתוכן שמקורו
בצדדים שלישיים, כולל משתמשים אחרים, והוא לא יישא באחריות לכל אי
התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו, ולא יישא באחריות בגין אובדן, הפסד,
נזק ישיר או עקיף הנובע מהסתמכות או שימוש בתוכן ו/או במידע זה.
2.10 .כל מפגש חברתי הנוצר בעזרת שירות ארגון מפגשי ההיכרות באתר ו/או כל שיח
חברתי הנוצר בקבוצת הוואטסאפ הוא על אחריותם הבלעדית של המגיעים
לפגישה ו/או המשתתפים הרשומים בקבוצת הוואטסאפ, ועל פי שיקול דעתם
הבלעדי.
2.11 .המיזם משתמש בשירותי SMS להודעות מסוגים שונים כגון מידע רלוונטי עבור
מפגש, עדכון אודות מקום פנוי במפגש, פתיחת מפגש חדש, ועוד.
2.12 .המיזם צפוי להוסיף בעתיד אפשרות למסירת עדכונים אלו גם באמצעות
וואטסאפ.


3 .התשלום
3.1 .עלות השירות היא כפי שזו מתפרסמת באתר המיזם. המיזם יהיה רשאי לעדכן את
עלות השירות מעת לעת.
3.2 .התשלום נעשה באשראי בלבד, דרך האתר של המיזם, באופן מאובטח. כל טענה
ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין יש להפנות ישירות לספק שירות התשלומים של
המיזם, למידע נוסף ניתן לפנות בדוא"ל ל: contact@happyananas.com .
3.3 .התשלום בגין השירות הוא תנאי הכרחי להרשמה לשירות.
3.4 .מדיניות ביטול. ניתן להעביר את ההרשמה למפגש אחר או אף לקבל החזר כספי
מלא – כל עוד ההודעה נמסרה עד 72 שעות ממועד במפגש. במידה שההודעה
נמסרה בהתראה קצרה מ-72 שעות, לא יינתן החזר או זיכוי כספי כלל.


4 .כללי התנהגות
4.1 .לכל אדם יהיה משתמש אחד באתר. הינך מתחייב שלא להירשם לאתר ביותר
מחשבון אחד, שלא ליצור חשבון משתמש עבור תאגיד או כל גורם אחר שאינו אדם,
ושלא ליצור חשבונות משתמש פיקטיביים.
4.2 .הינך מתחייב לעשות שימוש אישי בלבד בחשבון המשתמש ולא להעבירו לאחר,
בתמורה או שלא בתמורה.
4.3 .ההרשמה עבור מפגש הינה אישית ולא ניתנת להעברה.
4.4 .הינך מתחייב שלא להשתמש בשירות למטרה בלתי חוקית מכל סוג שהוא, או בלתי
מאושרת, בהתאם לתנאים. כמו כן, הינך מתחייב שלא להפר את החוקים החלים
(לרבות, אך ללא הגבלה, חוקי זכויות יוצרים וחוקי פרטיות). הינך אחראי באופן
בלעדי ומוחלט לכל אחת ולכל הפעילויות הקשורות לחשבונך. מבלי לגרוע
מכלליות האמור לעיל, אין להשתמש בשירות בקשר לכל תוכן שאינו חוקי או עלול
להפר או לקדם הפרת זכויות יוצרים או זכויות פטנטים, סימני מסחר, סימני שירות,
סודות מסחריים, זכויות מוסריות או כל זכות קניין רוחני או זכות קניינית אחרת של
כל צד שהוא. אנו רשאים לסיים מיד את גישתך ושימושך בשירות אם לא תמלא את
הכללים האמורים לעיל.
4.5 .הינך מתחייב שלא תבצע בעצמך, ולא תאפשר לאף גורם אחר לבצע, אחת או יותר
מהפעולות הבאות: (א) לא תעתיק, תפיץ, תשנה, תתאים, תתרגם או תיצור באופן
אחר עבודות נגזרות מהשירות בכל מדיום שהוא; (ב) לא תהנדס לאחור, תהדר
לאחור, תפרק או תנסה באופן אחר לגלות את קוד המקור של השירות שבו אנחנו
משתמשים לצורך תפעול את השירות; (ג) לא תשכיר, תחכיר, תמכור, תרשה ברישיון
משנה, תמחה או תעביר באופן אחר זכויות בשירות; (ד) לא תסיר הודעות או תוויות
קנייניות מהשירות; (ה) לא תשתמש, תעלה, תשדר או תכניס כל מתקן, תוכנה או
תהליך שמתערבים או מנסים להתערב בתפעול השירות; או (ו) לא תעשה כל שימוש
מסחרי באתר ו/או בשירות ו/או במידע ו/או בנתונים המתפרסמים בו, בין אם
הנתונים מתפרסמים על ידי המיזם או על ידי צדדי ג', בבסיס הנתונים של האתר, או
בפרטים אחרים המתפרסמים האתר. אתה תשתמש בשירות לצרכיך הפנימיים
בלבד. הינך מתחייב למלא אחר כל החוקים והתקנות החלים עליך בקשר עם
השימוש בשירות. הרישיון שניתן לך לשימוש בשירות יפקע מיד, ובאופן אוטומטי,
במידה וביצעת אחת או יותר מהפעולות האסורות כמפורט לעיל. עם פקיעת
הרישיון כאמור, עליך לחדול מכל שימוש נוסף בשירות.
4.6 .הינך מתחייב שלא להשתמש בשירות של המיזם באופן הפוגע או העלול לפגוע, ו/או
המשבש או העלול לשבש מערכות מחשב ו/או מחשבים ובכלל זה, הינך מתחייב
שלא להפעיל יישום מחשב או אמצעי אחר על האתר, כולל תוכנות מסוג וירוסים או
כל נוזקה אחרת, ולא להפעיל תוכנות מכל סוג לשם חיפוש, סריקה, העתקה או
אחזור אוטומטיים של תכנים מהאתר.
4.7 .הינך מתחייב להשתמש בשפה נעימה ומכבדת, בין אם במהלך המפגש, בקבוצת
הוואטסאפ, או בתקשורת שלך עם שירות הלקוחות של המיזם, ולהימנע מתוכן בעל
אופי טורדני, מעליב, עוין, גס, גזעני או פוגע. למען הסר ספק, המיזם שומר לעצמו
את האפשרות, לפי שיקול דעתו המלא והבלעדי, למנוע ממך וממשתמשים אחרים
גישה לאחד או יותר מהשירותים המוצעים על ידו, בין אם באתר, באמצעות המייל,
בקבוצת הוואטסאפ, עמוד הפייסבוק, צ׳אט פנימי של המיזם או יישומון (בעתיד),
או להקפיא את חשבונך, בכל עת, במידה שיחליט כי התנהגותך אינה הולמת או
שביצעת שימוש בלתי ראוי או בלתי סביר בשירות, לרבות אי ציות לתנאים אלו ו/או
למדיניות הפרטיות של המיזם.
4.8 .המיזם אף רשאי להזמין משתמשים למפגשים לפי הסדר אותו הוא מוצא לנכון, ואף
לבחור שלא להזמין משתמשים כלל.
4.9 .פרט להפסקת השימוש ו/או הקפאת חשבונך, המיזם יוכל לנקוט נגדך, בהתאם
לשיקול דעתו הבלעדי, בצעדים החוקיים המתאימים עקב כל פעולה המהווה
מעשה פלילי או עוולה אזרחית, ובכלל זה התחזות, ניסיונות הטרדה או תרמית.


5 .תניית פטור
5.1 .אתה מבין ומסכים כי השירות מסופק על בסיס "כפי שהוא" – ”AS IS ”ו- "כפי
שזמין". ככל שהדבר מותר על פי הדין, המיזם אינו נוטל כל אחריות ולא יהיה
אחראי כלפיך בקשר לכל טענה או דרישה מכל סוג, מפורשת או מכללא, לרבות ללא
הגבלה, אחריות מכללא על בעלות, אי-הפרה, דיוק, מסחריות והתאמה למטרה
מסוימת.
5.2 .על אף מאמצינו להציג באתר המיזם מידע אמין, מבוסס ונכון, המיזם אינו יכול
להבטיח, ואיננו מבטיח, שהמידע כאמור הינו מדויק, מעודכן, מהימן, מתאים או
שלם. המידע שיוצג או שעל בסיסו ניתן השירות יהיה נכון תמיד אך ורק ליום
כתיבתו, ואנו לא מתחייבים בשום צורה או אופן לעדכן את המידע מעת לעת. בכל
מקרה, בקבלת תנאים אלה, אתה מוותר ותהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או
דרישה ו/או תביעה בעניין. על כן, עליך להסתמך אך ורק על המידע שמספקת לך
המסעדה ו/או חברת הטיולים, ו/או כל צד ג' וספק משנה אחר, ולהתעדכן במידע
שמספק נותן השירות הרלוונטי.


6 .הגבלת אחריות
6.1 .השימוש בשירות יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
6.2 .שירות המיזם כולל ארגון מפגשים במסעדות מסוגים שונים ובמיקומים שונים, וכן
אפשרות להצטרף לנסיעה לחו"ל במסגרת טיול מאורגן של חברות טיולים, בחברת
משתמשים נוספים של המיזם אשר יבחרו להשתתף בטיול ככל שיהיו, וכן בחברת
אנשים נוספים אשר בחרו לקחת חלק בטיול זה שאינם ממשתמשי המיזם.
6.3 .למען הסר ספק, אין למיזם כל אחריות על המסעדה בה מתקיים המפגש, לרבות
תפריט המסעדה, אזור ההושבה, שירות המלצרים במסעדה, מחיר המנות וכיו"ב,
ואין למיזם כל אחריות על הטיול שמוצע מטעם חברות הטיולים, לרבות תוכנית
הטיול, עלותו, משך הטיול, שאר המשתתפים בו, שירותים נוספים אשר ניתנים על
ידי צדדי ג' וספקי משנה של חברת הטיולים וכיו"ב. כאמור, פרט לעצם שמירת
המקום במסעדה עבור המשתתפים אשר בוחרים להגיע למפגש, ופרט לקיום מפגש
ייעודי עבור מתענייני הטיול מטעם חברות הטיולים, אין למיזם כל קשר לשירותים
אלו. כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין רובצת באופן מלא ומוחלט על ספקי
השירותים האלו וספקי המשנה שלהם/צדדי ג', ותופנה ישירות אל הספק/צד ג'
ממנו קיבלת את ההצעה או רכשת את השירות, ולא תהיה לך כל תביעה או דרישה
כלפי המיזם ו/או מי מטעמה בעניים אלו.
6.4 .למען הסר ספק, במידה שהמיזם יבחר לארגן מפגש במקום בילוי אחר שאינו
מסעדה, כגון הצגה, סרט וכו׳, המיזם יהווה גורם מקשר בלבד ואינו אחראי על כל
נושא שהוא מלבד שמירת מקומות עבור הנרשמים למפגש.
6.5 .המיזם לא יהיה אחראי בגין כל פיצוי ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי, מיוחד, פיצוי
לדוגמה או פיצוי עונשי (לרבות ללא הגבלה, פיצויים בגין אובדן עסקים, אובדן
מוניטין, אובדן רווחים או אובדן בלתי מוחשי אחר), על פי כל דין, לרבות על פי חוזה,
רשלנות, אחריות קפידה, הפרת חובה חקוקה או שנובעים או קשורים באופן אחר
ובכל דרך לשירות. בנוסף, המיזם לא יהיה אחראי בגין כל נזק שייגרם לך בקשר עם
השירות או השירותים שמוצעים על ידו, לרבות בשל השבתת השירות, הפסקת רשת
או מערכת, או הפרעות שירות הנגרמות בשל רשלנות של המיזם או של קבלני
המשנה וספקי השירות של המיזם.


7 .שונות
7.1 .דין ומקום שיפוט: על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחול, לכל דבר
ועניין, הדין המהותי של מדינת ישראל, ללא מתן תוקף לכללי ברירת הדין בה. הינך
מסכים שכל תביעה או סכסוך שיהיו לך נגד המיזם והחברות הקשורות,
הדירקטורים, בעלי התפקיד, העובדים והנציגים שלו ייושבו על ידי בית משפט
הממוקם בתל אביב, ישראל, ואתה מוותר בזאת על כל התנגדות הקשורה לסמכות
שיפוט, ערכאה או פורום בלתי נאות בפני בתי המשפט כאמור.
7.2 .המיזם יהיה רשאי לשנות את מבנה האתר, מראהו, זמינותו, היקפו, את התכנים
והשירותים המסופקים באתר ואף להפסיק את פעילותו כלל, והכל ללא הודעה
מראש. לא יהיו לך כל טענות ו/או דרישות הנובעות משינויו של האתר ו/או הפסקת
הפעילות כאמור.
7.3 .כל שיהוי של המיזם בקיום זכות המגיעה לו על פי המפורט לעיל, או כל הימנעות
של המיזם מעמידה על זכותו כאמור, לא ייחשבו כוויתור על זכות זו.
7.4 .כל הודעה ביחס למיזם ו/או לשירות ו/או לאתר תפורסם באתר ותחשב כמתקבלת
על ידי המשתמשים בשירות מיד עם פרסומה כאמור, למעט אם נאמר מפורשות
אחרת בתנאי שימוש אלה.
7.5 .יש לשלוח כל הודעה בנוגע לתנאי שירות אלה דוא"ל לכתובת:
,contact@happyananas.com
או בדואר רגיל לכתובת:. תאנה 2 שוהם.